მისამართი

თბილისი

კოსტავას ქ. 47, თბილისი, 0179, საქართველო

ტელ: +005 32 2982207/13/14/18

ელ-ფოსტა: info@georgiareap.org

Facebook:           https://www.facebook.com/reap.georgia

 

ქუთაისის ოფისი

გოგებაშვილის ქ.12, ქუთაისი 4600

ტელ: +995 32 599 910056/ 550605

ელ-ფოსტა: njinjikhadze@georgiareap.org

 

თელავის ოფისი

ე. ახვლედიანის ქ. 67ა, თელავი 2200

ტელ:   +995 32 599 679987  / +995 32 595 033132

ელ-ფოსტა: skhomizurashvili@georgiareap.org

 


 ლუის ფაორო

პროექტის ხელმძღვანელი                           
lfaoro@georgiareap.org   

ლუიზა ნამიჩეიშვილი
პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე
lnamicheishvili@georgiareap.org

ზაალ ხომერიკი
სასოფლო-სამეურნეო ინვესტიციების დირექტორი
zkhomeriki@georgiareap.org

დავით შერვაშიძე
განყოფილების ხელმძღვანელი
dshervashidze@georgiareap.org

მანანა ქაქუჩაია
ადმინისტრაციისა და ფინანსების დირექტორი
mkakuchaia@georgiareap.org


მაკა ნოსელიძე
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი
mnoselidze@georgiareap.org

შორენა ძოწენიძე
გენდერის სპეცილიასტი
sdzotsenidze@georgiareap.org

ნინო ინასარიძე
გარემოს დაცვის სპეციალისტი
ninasaridze@georgiareap.org

ვალერი გულბანი
მონიტორინგისა და შეფასების მენეჯერი
vgulbani@georgiareap.org

 რეგიონალური კოორდინატორები
  

სოსო ხომიზურაშვილი
თელავის რეგიონალური კოორდინატორი
skhomizurashvili@georgiareap.org       

ნუგზარ ჯინჯიხაძე

ქუთაისის რეგიონალური კოორდინატორი
njinjikhadze@georgiareap.org  

 

არჩილ კვერღელიძე
გურიის რეგიონალური კოორდინატორი

archilkvergelidze@gmail.com

akvergelidze@georgiareap.org

 

ნიკა გუნცაძე

რეგიონალური კოორდინატორი

nguntsadze@georgiareap.org