ოფიციალური გახსნის ცერემონიალი შპს „აგროსერვისი“ ფერმერთა მომსახურების/მექანიზაციის სერვის ცენტრი

ამა წლის 21 ივლისს, თელავში, კახეთის რეგიონში  USAID/REAP-ს მიერ და დაფინანსებული ახალი ფერმერთა მომსახურების/მექანიზაციის სერვის ცენტრი გახსნა. ცენტრი USAID-ს წარმომდგენლებმა და  გამგებლის მოადგილემ დავით ნიპარელმა და თელავის საკრებულოს თავჯდომარემ პაატა გიორგობიანმა დაათვალიერეს.

 

ლენტის გაჭრის ცერემონიალის შემდეგ ცენტრის მფლობელმა კახი მესაბლიშვილმა სტუმრებს დაათვალიერებინა შენობა და მექანიზაციის ნაწილი.

 

ფერმერთა მომსახურების/მექანიზაციის სერვის ცენტრების მიზანია მოემსახუროს ადგილობრივ ფერმერებს და ხელი შეწყოს მათ მიერ მოყვანილი პროდუქციის ხარისხის ამაღლებას.

 

USAID/REAP-ს მიერ გაწეული ინვესტიცია 142,100 აშშ დოლარის ოდენობით მოხდა  მარცვლის ამღები კომბაინის შეძენა.

 

-ნი კახი მესაბლიშვილის თანამონაწილეობით 462,396 აშშ დოლარით დაიფარა შენობის მშენებლობის ძირადი ხარჯები, შეძენილ იქნა 160 ცხ.ძ. ტრაქტორი, წნეხამკრეფი, მარცვლელულის სათესი, მცენარეთა დაცვის და ვეტერინარული საშეუალებები და შეიქმნა 6 ახალი სამუშაო ადგილი. ცენტრი მოემსახურება რეგიონში მცხოვრებ 10 000 ფერმერს.