მინდვრის დღე მყნობის ტექნოლოგიებზე 6 მარტი, 2015

USAID/REAP პროექტის ფარგლებში, ქარელის ფერმერთა მომსახურების ცენტრში, ჩატარდა ტრენინგი, რომელიც მიზნად ისახავდა მენერგეების ცოდნის ამაღლებას მყნობის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე. მოხდა აღნიშნული ტექნოლოგიების დემონსტრირება პროექტის ბენეფიციარი ინდ. მეწარმე გიორგი თედიაშვილის სანერგე მასალის გამოყენებით.

 

 

ღონისძიებას დაესწრნენ მენერგეები, ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო სამსახურის წარმომადგენლები, აგრარული და ტექნიკური უნივერსიტეტების სტუდენტები.